โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

Enterprise Architecture (Gosoft)

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿50,000-฿100,000

Job Description : 

- จัดทำ High-Level IT Solution Design โดยพิจารณาทางเลือก ผลกระทบต่อระบบงาน นโยบาย และแผนการพัฒนา IT ของบริษัท (IT Master Plan) และสามารถนำไปวิเคราะห์ประเมินร่วมกับ Business เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจในการพัฒนา IT Solution ให้เหมาะสมต่อธุรกิจ 

- จัดทำและติดตามข้อมูล Enterprise Architect ให้ถูกต้องตรงกับระบบงาน IT ของบริษัท 

- จัดทำและนำเสนอ IT Technology Roadmap 

- วิเคราะห์และออกแบบ High-Level IT Solution ที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจ และ แผนการพัฒนา IT ของ บริษัท (IT Master Plan) 

- วิเคราะห์และรวมรวบข้อมูล ผลกระทบของ High-Level IT Solution กับระบบงานในปัจจุบัน เช่น ผลกระทบด้าน Capacity / Security / Performance และอื่น ๆ 

- วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล งบประมาณการลงทุน สำหรับ IT Solution ( Total Cost of Ownership ) 

- ร่วมกับธุรกิจ ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจในการพัฒนา IT Solution 

- ศึกษา ติดตามเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาใช้งานกับระบบของบริษัท 

- แนะนำ/กำหนด แนวทางการทำงาน เครื่องมือ มาตรฐาน หรือเทคนิคที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

Qualifications : 

- ปริญญาตรี-โท สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- อายุ 30-45 ปี  

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี-ดีมาก 

- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ หรือ การดูแลและจัดการระบบงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 

- มีความรู้ด้านการออกแบบ Model ด้าน Information Technology เช่น Archimate , BPMN , TOGAF Framework เป็นต้น 

- มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้งด้านการพัฒนา Application และ การใช้งาน Infrastructure เป็นอย่างดี 

- มีทักษะที่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ในเรื่องที่ยากได้เป็นอย่างดี ทั้งการสื่อสารตัวต่อตัว และการนำเสนอต่อบุคคลจำนวนมาก 

- ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) 

**สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)  

a month ago

Related Skills

#enterprise-solution#solution-architect#solutiondesign

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร