โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

IT Project Manager (24 Shopping Co.,Ltd)

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿50,000-฿100,000

Job Description : 

- ดำเนินการคิด/วิเคราะห์ และสรุปความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนาระบบ e-Commerce 

- ดูแลการพัฒนาระบบ Online Platform ทั้ง Website และ Mobile Application ของระบบ/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น 

- คิด วิเคราะห์ ประสานงานกับ vendor ต่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลทาง Technical และรายละเอียดของ feature ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ และทำการ feedback ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (Business Analyst) 

- รับผิดชอบและควบคุมโครงการ ทั้งในส่วนของระยะเวลา ทรัพยากร ขั้นตอน การพัฒนาปรับปรุง feature ใหม่ ๆ เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด  

- UAT ดูแลการ test ให้ครอบคลุมทั้งระบบ รวมถึงให้มีการทำ test case ควบคุม ตรวจสอบ ทั้งกระบวนการจนสามารถส่งมอบและขึ้นระบบได้เป็นอันเรียบร้อย 

- ให้คำแนะนำ ดูแลทีมทำงาน ให้มีการพัฒนาความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการทำงานอยู่เสมอ 

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

Qualifications : 

- ปริญญาตรี-โท สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- อายุ 28-40 ปี 

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี-ดีมาก 

- มีประสบการณ์ในงาน e-Commerce , PM , BA ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

- ปฏิบัติงาน อาคาร The Tara (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) 

**สนใจสมัครงาน ช่องทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ) 

a month ago

Related Skills

#pm#product-manager#project-management#project-manager

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร