โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

!เจ้าหน้าที่วิศวกรรมข้อมูล (MIS & Analytics)

CP ALL Public Company Limited - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
ต่อรองเงินเดือนได้

ลักษณะงาน :

-กำกับดูแลกระบวนการและระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีโครงสร้างข้อมูลที่มี performance และสามารถนำไปใช้ตอบสนองความต้องการใช้งาน หรือ วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไปได้ทันเวลา

-ออกแบบโครงสร้างข้อมูล ให้สามารถนำไปใช้และให้สอดคล้องกับหลักการแนวทางการออกแบบ โดยเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน และ update model ให้เหมาะสมอยู่เสมอ

-ควบคุม และ กำกับดูแลให้ระบบ Database มี performance และ availability อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด สนับสนุนการทำงานของ Data Modeler และ Analyst Modeler

-วางแผน ควบคุม กำกับดูแลผู้ให้บริการโครงสร้าข้อมูลทางเทคนิค (Technical Team) ให้มีความพร้อม และตอบสนองความต้องการการใช้ข้อมูลอยู่เสมอ

-จัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ และมีความซับซ้อนสูง ให้อยู่ภายในโครงสร้างข้อมูลที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

-บริหาร Business User ที่มีความต้องการเร่งด่วน และต้องการผลในระยะสั้น ได้ทันเวลา

-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ :

-ปริญญาตรี-โท สาขา Computer Science, Engineer , MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 

-อายุ 24-35 ปี

-มีประสบการณ์ด้าน IT Management , Business Intelligence Systems ไม่น้อยกว่า 1 ปี

-มีความรู้ด้านภาษา SQL , R , Python , Qlik

-สามารถออกแบบและทดสอบโปรแกรมได้ มีความคิดเชิงระบบ เชิงวิเคราะห์ และสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน

-สำนักงานหลัก อาคาร The Tara (แจ้งวัฒนะ)

**สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website http://job.cpall.co.th/ หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ) 

2 months ago

Related Skills

#python#r#sql

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร