โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

Data Development (SQL)

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿39,800

Job Description: 

 • กำหนดออกแบบการสร้าง Smart Report (BI) โดยการนำปัจจัยต่าง ๆ และทุกมิติ ของการขายที่ส่งผลต่อยอดขาย ทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ ของสำนัก หรือหน่วยงานภายใต้สายงานการตลาด ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้
 • เฝ้าระวัง ดูแลตรวจสอบ แก้ไข/ปรับปรุง ติดตามผล การประมวลผลของระบบบริหารข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ อยู่เสมอ เพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
 • เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อยอดขาย โดยนำมาร้อยเรียง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดยอดขายสูงสุด
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ หรือการแสดงผลของระบบบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมาก ให้ถูกต้องอยู่เสมอ รวมถึงการแก้ไขให้ข้อมูลถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
 • ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจระบบ Smart Report (BI) เพื่อวิเคราะห์ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นทิศทางเดียวกัน

Qualification:

 • ปริญญาตรี-โท สาขา IT ,สถิติ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงาน Data Development (SQL)
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และการนำเสนอ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ บริหารงานภายใต้ความกดดันได้
 • ปฏิบัติงานที่ อาคาร CP Tower สีลม (BTS ศาลาแดง) 
 • สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website http://job.cpall.co.th/ หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ) 
3 months ago

Related Skills

#data#data-analyst#data-analytic

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร