โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

!Business Analyst (24 Shopping)

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿40,000-฿70,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-ศึกษากระบวนการทำงานและระบบการทำงานปัจจุบันของ User ในเชิงลึกและวิเคราะห์ความต้องการในระบบงานเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการให้ได้ตรงตามความต้องการของ User

-ออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานโดยจัดทำ Prototype , Workflow และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดเพื่อเป็นข้อตกลงในการพัฒนาระบบกับ User และ Vendor

-บริหารจัดการความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

-จัดทำเอกสารสำหรับการทดสอบ (UAT) ตรวจสอบ ทดสอบ และควบคุมระบบงานให้ตรงตามความต้องการที่ได้ตกลงกับ User ได้อย่างครบถ้วน

-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเก็บความต้องการ รายละเอียดในคุณสมบัติของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ อบรมการใช้งาน บำรุงรักษาและดูแลระบบงานอย่างละเอียด

-ควบคุม ดูแลมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบที่พัฒนาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัทกำหนด มาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

-ประสานงานกับทาง Vendor ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

-ปริญญาตรี-โท สาขา คอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-อายุ 25-35 ปี

-มีประสบการณ์ในงาน BA ไม่น้อยกว่า 3 ปี

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดีมาก

-มีทักษะในการบริหารโครงการ การวิเคราะห์หาสาเหตุ และคิดเชิงระบบ

-สำนักงานหลัก อาคาร The Tara (แจ้งวัฒนะ)

**สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website http://job.cpall.co.th/ หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)  

2 months ago

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร