โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

AI Manager

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿100,000

ลักษณะงาน :

- ศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ พัฒนา AI Prototype ก่อนการพัฒนาโครงการ เพื่อให้มั่นใจก่อนการลงทุนโครงการ AI สำหรับภาคธุรกิจ และการศึกษานำความรู้ที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ 

- วิเคราะห์การลงทุนของโครงการพัฒนา AI เพื่อหาโอกาสการพัฒนาภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม 

- บริหารโครงการพัฒนา AI ให้มีคุณภาพ และสำเร็จภายใต้เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด 

- แลกเปลี่ยนความรู้ภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เพื่อสกัดความรู้ใหม่ และนำมาปรับปรุงระบบนิเวศของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

- ดำเนินการสร้างระบบนิเวศสำหรับ การทดลอง ทดสอบ พัฒนา ปรับปรุง AI Model และ Business Model ร่วมกับหน่วยงานด้านธุรกิจทั้งในและนอกองค์กร 

- ดำเนินการโครงการพัฒนา AI Prototype ให้อยู่ภายใต้นโยบายทางธุรกิจ และ/หรือการศึกษา 

- ประสานงานการขยายผลทางธุรกิจ และการศึกษานำความรู้ที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ สร้างระบบนิเวศของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและการศึกษา ให้รวมเป็นเนื้อเดียวกับระบบการทำงานในปัจจุบันและอนาคต 

- ผลักดันให้องค์กรนำความรู้ AI Prototype ที่เกิดขึ้นจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและการศึกษา ไปขยายผลให้เกิดขึ้นจริง 

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติ :

- ปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือการบริหารเทคโนโลยี 

- อายุ 30-50 ปี

- มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมหาชนและข้ามชาติไม่น้อยกว่า 3 ปี 

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดีมาก ถ้าได้ภาษาจีน หรือ ญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Enterprise Securities system 

- สามารถเขียนโปรแกรมและแบบจำลองด้าน ปัญญาประดิษฐ์ IoT Robotic BlockChain ได้ 

- สามารถเดินทางต่างประเทศได้ 

- ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีต่อไปย้ายสถานที่ปฏิบัติงานหลักไปแจ้งวัฒนะ(ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)

**สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website http://job.cpall.co.th/ หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)  

7 months ago

Related Skills

#ai#artificial-intelligence#big-data#enterprise-solution#machine-learning

Contact

CP ALL Public Company Limited
323 United Center Building, Silom Road, Bangrak, Bangkok, 10500 **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร