โลโก้บริษัท SUPALAI

Security Engineer

SUPALAI - Entry-Level, Full time - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

Position : Security Engineer

Job Highlights

• Knowledge in network security

• Knowledge in security hardware/software

Job Description

Responsibilities:

This role is responsible for design, implement, review, improve and operate security infrastructure devices such as Firewall, Web application firewall, Antivirus and IPS/IDS to protect and prevent IT infrastructure from cyber-attacks. They will be responsible for perform preventive maintenance to provide high availability security infrastructure, enforce security standard and policies, detect and manage security incident response and support service request for new system integration e.g. open firewall and email gateway configuration. They will be responsible for design and improve internal process to close audit issue and analyst security exception request and design risk remediation with application team.

Qualifications: 

• Bachelor/Master’s degree in computer science, IT or related fields.

• At least 2 years of experience

• Knowledge in network, TCP/IP

• Knowledge in security device e.g. Firewall, IPS/IDS, Antivirus, DDOS Protection, Web App Firewall

• Knowledge in cloud security, network security

• Knowledge in network level attacks and their troubleshooting methods

• Knowledge in DDOS and web application level attacks and their troubleshooting methods

• Knowledge in vulnerability search methods

2 months ago

Related Skills

#azure#network#security#securityoperation#system

Contact

SUPALAI
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

About SUPALAI

โลโก้บริษัท SUPALAI

SUPALAIReal Estate

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการ พาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย อยู่ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อ

กรุงเทพมหานคร