โลโก้บริษัท Conicle Co., Ltd.

Senior Quality Assurance Tester

Conicle Co., Ltd. - Senior-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿70,000

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

 • Work and timeline planning with Product Team Quality Assurance Tester Lead then assign task to team members
 • Responsible for quality assurance of software development.
 • Customer requirement analysis: design acceptance test used between business team and development team.
 • Automation test management: analyze, design, and develop automation test script using Java-script and perform automation test activities with development team members.
 • Test management: analyze and design test cases and perform testing activities with the development team.
 • Defect management: perform defect logging and create bug reports.
 • Team coordination: coordinate between development team and business team to check tha requirements are correct
 • Documentation management: create documents regarding requirements, use case, test plan, bug report.
 • QA process improvement: responsible for designing and improving QA Process.
 • User acceptance testing (UAT) at clients' site to train user and test platform using

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES:

 • Adapt to a fast-changing and evolving dynamic environment.
 • Great communication and coordination skills.
 • Excellent analytical thinking and problem-solving skills.
 • Demonstration of attention to detail and thoroughness.
 • You are proactive about ideas and confident enough to speak up when you have an opinion.
 • Ability to work independently and in collaboration with team members.
 • Good knowledge and understanding of Software testing procedures and practices.
 • Prior experience with Web/Mobile application testing.
 • Proficiency with ClickUp or any equivalent bug tracking software.
 • Passionate about tooling with strong communication and collaboration skills.
 • Deep knowledge of test methodologies, writing test plans, creating test cases and debugging.

EDUCATION AND EXPERIENCE:

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or any related fields.
 • At least 5 years of working experience in Software testing 

2 months ago

Related Skills

#automatedtest#manualtest#team-management#test-case#tester

Contact

Conicle Co., Ltd.
55 Tower A, 33 Space Building, 7-8th Floor, Soi Pradiphat 17, Pradiphat Road, Phyathai, Phyathai, Bangkok 10400

About Conicle Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Conicle Co., Ltd.

Conicle Co., Ltd.Information Technology

‘Conicle’ มุ่งสร้างโซลูชันการเรียนรู้ครบวงจร ต่อยอดสู่ PeopleTech ตั้งเป้าเติบโต 10 เท่าใน 5 ปี “Conicle” สตาร์ทอัพ Series A สัญชาติไทย ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันด้านการเรียนรู้สำหรับองค์กร เดินหน้าพ

กรุงเทพมหานคร