โลโก้บริษัท Conicle Co., Ltd.

Back-end Developer (Node JS)

Conicle Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

 • Work closely with Product, Project Team and Back-end Developer Lead on new feature, version and timeline review including issue solving
 • Develop and design software architecture by RESTFul API
 • Quality control process by Automated testing before work with QA Tester team to define another bug and revise it before product launched
 • Support Customer Support and Service after receiving problems or issues from users

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES:

 • Deep knowledge of Script Language (Node / Python)
 • Good basic with object-oriented design, data structures, algorithm
 • Good knowledge and skill MVC Web Framework
 • Good knowledge in programming structure and performance
 • Experience working with automated Test framework
 • Experience Cloud Infrastructure and Deployment process is a plus
 • Experience with Machine learning is a plus

TECHNOLOGY STACK:

 • Node - Nestjs Framework
 • Python - Django Framework
 • MariaDB / MongoDB
 • Memcached / Redis
 • RabbitMQ / Celery
 • Docker and Kubernetes

EDUCATION AND EXPERIENCE:

 • Bachelor’s degree in any field
 • 1-3 years of work experience in the IT industry in software development, system analysis and design.

Apply Here

3 months ago

Related Skills

#back-end#nodejs#python#saas

Contact

Conicle Co., Ltd.
55 Tower A, 33 Space Building, 7-8th Floor, Soi Pradiphat 17, Pradiphat Road, Phyathai, Phyathai, Bangkok 10400

About Conicle Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Conicle Co., Ltd.

Conicle Co., Ltd.Information Technology

‘Conicle’ มุ่งสร้างโซลูชันการเรียนรู้ครบวงจร ต่อยอดสู่ PeopleTech ตั้งเป้าเติบโต 10 เท่าใน 5 ปี “Conicle” สตาร์ทอัพ Series A สัญชาติไทย ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันด้านการเรียนรู้สำหรับองค์กร เดินหน้าพ

กรุงเทพมหานคร