โลโก้บริษัท Conicle Co., Ltd.

Conicle Co., Ltd.

Information Technology

Conicle’ มุ่งสร้างโซลูชันการเรียนรู้ครบวงจร ต่อยอดสู่ PeopleTech ตั้งเป้าเติบโต 10 เท่าใน 5 ปี

Conicle” สตาร์ทอัพ Series A สัญชาติไทย ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันด้านการเรียนรู้สำหรับองค์กร เดินหน้าพลิกโฉมโมเดลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้าง Solution การเรียนรู้แบบครบวงจรตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรและบุคคลทั่วไป พร้อมสร้างน่านน้ำธุรกิจใหม่จาก HRTech ต่อยอดสู่ PeopleTech ตั้งเป้าเติบโต 10 เท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า

จุดแข็งของ Conicle คือเป็นรายเดียวในตลาดที่นำเสนอ Total Learning Solutions เจาะกลุ่ม B2B ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กร โดยครอบคลุม 3 บริการ ได้แก่

1.แพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Learning Experience Platform) เป็น Software as a Service ให้ลูกค้าองค์กรสามารถบริหารจัดการด้านการเรียนรู้ให้พนักงานภายในองค์กรได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี ง่าย สนุก และไม่น่าเบื่อ นอกจากทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้ที่ไหนเมื่อไรก็ได้ ยังมีระบบติดตามความสำเร็จจากการเรียนและวัดผลการเรียนรู้อีกด้วย

2.คอนเทนต์การเรียนรู้ (Learning Experience Content) ในหลากหลายช่องทางผสมผลานทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ (Blended Learning Program) โดยทำงานร่วมกับ Content Providers กว่า 60 ราย ประกอบด้วย วิทยากร ผู้บริหารระดับสูง สถาบัน อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านครอบคลุมลักษณะงานในตำแหน่งต่างๆ หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งออกแบบบนพื้นฐานของ Framework การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการพัฒนาบุคลากร ตามบริบทของแต่ละองค์กรรายอุตสาหกรรม ความต้องการเฉพาะของแผนกหรือเป้าหมายการเรียนรู้รายบุคคล

3.บริการที่ปรึกษาให้คำแนะนำและออกแบบการเรียนรู้ (Learning Experience Service) เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีตามความต้องการขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายการเรียนรู้ อาทิ การทำ Change Management, Competency-Base Development, Learning Engagement, Test and Assessment Design, Internal Communication, Content Design และ Production Service เป็นต้น

Our benefits:

Mon-Fri Working (Clock in: 09.30-11.00) 

Hybrid Working: 3 Days at Office, 2 Days at Home

Annual Leave 10 days (ทำงานครบปีที่ 2 ปรับเป็น 12 วัน, ครบปีที่ 3 ปรับเป็น 15 วัน) 

Birthday Leave 1 day 

Business Leave 4 days  

Marriage Leave 3 days 

Free lunch every Wednesday and Friday

Life-Accident Insurance 

Group Health Insurance (OPD, IPD, Dental) 

Special home loan interest rate 

Company Anniversary Party 

Company Outing 

Salary Increment twice a year 

Free ConicleX’s course  

Know us more at We are Conicle 

Contact

55 Tower A, 33 Space Building, 7-8th Floor, Soi Pradiphat 17, Pradiphat Road, Phyathai, Phyathai, Bangkok 10400

Conicle Co., Ltd. jobs

0 results