โลโก้บริษัท Computerlogy

Software Engineer, Cloud Infrastructure

Computerlogy - Entry-Level, Full time - ศรีราชา ชลบุรี
฿20,000-฿40,000

รายละเอียดงาน

- ดูแลและปรับปรุงระบบ Infrastructure บน Cloud Service Provider 

ทำงานอยู่บน open-source technologies

- วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ทั้ง Software, Application, Network และ Hardware

ทำงานร่วมกันกับทุกส่วนใน Software developers เพื่อเข้าช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าระบบอยู่ในงบประมาณ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน shell scripting 
  • มีความเข้าใจการทำงานของ Docker หรือ Kubernetes
  • มีความรู้ความเข้าใจการทำ Database Cluster มึความรู้ TCP/IP, DNS, Linux OS, filesystems, disk/storage technology และ storage protocols
  • มีประสบการณ์การใช้งาน GCP, AWS หรือ Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ที่การทำงานด้วย CI/CD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือการจัดการ Log จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความเข้าใจการทำ Auto Scaling จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น 
a year ago

Contact

Computerlogy
64/3 หมู่ 1 ซ.วัดวังหิน 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

About Computerlogy

โลโก้บริษัท Computerlogy

ComputerlogyOther

Computerlogy was founded in 2009 by a group of experienced software developers. Our goal is to deliver a high standard of products and services to help organizations with their business achievements.W

ชลบุรี