โลโก้บริษัท Computerlogy

Mobile Clients - iOS || Android

Computerlogy - Entry-Level, Full time - ศรีราชา ชลบุรี
฿20,000-฿40,000

Job Description:

 • มีความคุ้นเคยกับ Xcode หรือ Android studio
 • มีความคุ้นเคยกับภาษา Swift, Objective-c, Java, Kotlin 
 • เข้าใจในเรื่อง Life Cycle ของ Application และสามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Object Oriented Programming
 • เข้าใจเกี่ยวกับ Design pattern เช่น MVC, MVVM, MVP
 • สามารถประยุกต์ใช้ Library ต่างๆกับงานได้  
 • เข้าใจการทำงานของ Web services  
 • ทำงานใกล้ชิดกับ Software Developers ฝั่ง Designers, Backend และ Infrastructures

Qualifications: 

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงาน ทางด้าน mobile apps จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุ้นเคยกับ git จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Web Service สามารถจัดการกับข้อมูล JSON (ถ้าคุ้นเคยกับ GraphQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ การออกแบบที่ดี รวมถึงการทดสอบเพื่อรองรับการใช้งานจำนวนวมากทางฝั้ง mobile apps จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความกระหายที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

Benefits:

 • โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 • Power Lunch (อาหารเที่ยง) 2 วันต่อสัปดาห์
 • ขนมทานเล่นระหว่างการทำงาน
 • ประกันสังคม 
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • Outing ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (งานมงคลสมรส, งานณาปนกิจ ฯลฯ)
 • ปรับเงินเดือนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Work day: MON - FRI, 9:00 AM - 6:00 PM 

a month ago

Related Skills

#mobile-application

Contact

Computerlogy
64/3 หมู่ 1 ซ.วัดวังหิน 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

About Computerlogy

โลโก้บริษัท Computerlogy

ComputerlogyOther

Computerlogy was founded in 2009 by a group of experienced software developers. Our goal is to deliver a high standard of products and services to help organizations with their business achievements.W

ชลบุรี