โลโก้บริษัท Computer Data System Co., Ltd.

Developer/Web Developer (.NET)

Computer Data System Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿45,000
 • หน้าที่ และรายละเอียดของงาน
 • พัฒนาโปรแกรม (Coding) หรือมีส่วนร่วมในการออกแบบโปรแกรม
 • แก้ไขปัญหาของระบบ, อบรมการใช้งานระบบในเชิงเทคนิคให้กับผู้ใช้
 • ทดสอบระบบซอฟต์แวร์
 • ทำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับระบบซอฟต์แวร์
 • ดูแลรักษาระบบ, ให้คำปรึกษาและซัพพอร์ทลูกค้าที่ใช้งานระบบ4
 • Job description
 • Coding and design program as requested.
 • Solve system problem and technical consult to users.
 • Software tester.
 • Create system document as requested.
 • System maintenance.
 • คุณสมบัติ
 • มีพื้นฐานการคิด วิเคราะห์ แยกแยะที่ดี (Logic)
 • มีพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจการการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented (OOP)
 • มีพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี .NET (C#) ในรูปแบบของ Web Application
 • มีพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจในเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลSQL Server, Oracle หรือ MySQL
 • มีพื้นฐานในการเขียนภาษา SQL เพื่อทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server, Oracle หรือ MySQL
 • มีทักษะพื้นฐานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ HTML, CSS, AJAX, Javascript
 • หากมีความรู้ด้าน MVC, HTML5, Responsive Design, Web/JavaScript Framework เช่น JQuery, Bootstrap จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • Qualifications:
 • Understanding an Object Oriented Programming(OOP) concept.
 • Experience in Web Application of .NET(C#) developing.
 • Experience in programming that communicated between application and database.
 • Experience in database programming (SQL languages.) e.g. SQL server, Oracle and MySQL.
 • Experience in HTML, CSS, AJAX, JavaScript developing.
 • Experience in MVC, HTML5, Responsive Design, Web/JavaScript Framework such as JQuery and Bootstrap would be preferred.
 • Working experience more than 1 years. 
8 months ago

Related Skills

#c-sharp#dot-net#html-css-js#sql-server

Contact

Computer Data System Co., Ltd.
เลขที่ 74 ชั้น 1 อาคารเป็งเส็ง แมนชั่น ซอย หลังสวน, ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2254-4027 ถึง 9, 0-2652-2173 แฟกซ์: 0-2652-2174

About Computer Data System Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Computer Data System Co., Ltd.

Computer Data System Co., Ltd.Information Technology

Computer Data System Co., Ltd. (CDS) is a computer Software programming and consulting services company, founded in 1986 by a group of professional from business careers. An information systems profes

กรุงเทพมหานคร