โลโก้บริษัท Com7 Public Company Limited

Full Stack Development

Com7 Public Company Limited - Middle-Level, Full time - บางนา กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿150,000

Key Responsibilities

 • Developing front end website architecture.
 • Designing user interactions on web pages.
 • Developing back end website applications.
 • reating servers and databases for functionality.
 • Ensuring cross-platform optimization for mobile phones.
 • Ensuring responsiveness of applications.
 • Working alongside graphic designers for web design features.
 • Seeing through a project from conception to finished product.
 • Designing and developing APIs.
 • Meeting both technical and consumer needs.
 • Staying abreast of developments in web applications and programming languages. 

Qualification: 

- BSc in Computer Science, Computer Engineer, Mathematics or similar field

- Proficiency in fundamental front-end languages such as Vue JS, JS Node

- Proficiency in server-side languages such as PHP Laravel

- Familiarity with database technology such as MySQL

- Server management and deployment for the relevant environment

- Experience in Magento - Participating in the design and creation

- Writing clean, functional code on the front- and back-end

- Testing and fixing bugs or other coding issues 

Employee’s Benefit:

 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Transportation allowance
 • Social security
 • Medical insurance   
2 months ago

Related Skills

#laravel#mysql#nodejs#php#vuejs

Contact

Com7 Public Company Limited
549/1 ถ. สรรพาวุธ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

About Com7 Public Company Limited

โลโก้บริษัท Com7 Public Company Limited

Com7 Public Company LimitedInformation Technology

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับ 1 ในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ในระยะเวลา 19 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจสายไอที ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

More at Com7 Public Company Limited

1 other opening

20 days ago

Full Stack Developer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿100,000 Com7 Public Company Limited - บางนา กรุงเทพมหานคร
#laravel#mysql#nodejs#php#vuejs