โลโก้บริษัท Com7 Public Company Limited

Back End Developer

Com7 Public Company Limited - Middle-Level, Full time - บางนา กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿80,000

Responsibilities: 

· สามารถพัฒนา APIด้วยภาษา PHP (Laravel framework) 

· สามารถใช้งาน Databaseเป็นอย่างดี (MySQL / SQL Server) 

· สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาให้กับสมาชิกภายในทีมได้ 

· สามารถใช้งาน infrastructureบน Cloud AWS 

· ตรวจสอบระบบและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น 

Qualifications:

· ประสบการณ์ด้านการพัฒนาsoftware ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 

· มีความรู้ความเข้าใจด้าน e-commerceและ legacy system 

2 months ago

Related Skills

#aws#laravel#mysql#php#sql-server

Contact

Com7 Public Company Limited
549/1 ถ. สรรพาวุธ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

About Com7 Public Company Limited

โลโก้บริษัท Com7 Public Company Limited

Com7 Public Company LimitedInformation Technology

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับ 1 ในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ในระยะเวลา 19 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจสายไอที ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร