โลโก้บริษัท Com7 Public Company Limited

Back End Developer

Com7 Public Company Limited - Middle-Level, Full time - บางนา กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿80,000

 Responsibilities: 

  • Develop, build, and maintain software using PHP (Laravel framework)  
  • Understanding of database design concepts 
  • Understand business and design system to maximize the business value  
  • Work closely with scrum development team, UX/UI designer, QA and DevOps  
  • Collaborate and communicate with other stakeholders, departments and other development to ensure  

Qualifications:

· Strong knowledge of OOP - (PHP or Node.js) 

· Strong knowledge of database design (SQL, NoSQL) 

· Understand HTML5/CSS and JavaScript to support FE integration  

· Experience with any MVC frameworks 

· Experience with design patterns  

· Experience with unit tests 

· Experience with command line, such as linux, git, ssh is a plus Experience in ecommerce area is a plus 

a month ago

Related Skills

#laravel#nodejs#php#sql

Contact

Com7 Public Company Limited
549/1 ถ. สรรพาวุธ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

About Com7 Public Company Limited

โลโก้บริษัท Com7 Public Company Limited

Com7 Public Company LimitedInformation Technology

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับ 1 ในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ในระยะเวลา 19 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจสายไอที ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร