โลโก้บริษัท CodingHub

Web App Developer, iOS Developer, Android Dev

CodingHub - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿60,000

We are a new startup company who is focusing on Big Data and AI in Digital Marketing area. With this new growth opportunity, we are looking for an energetic team player who wants to be a part of our success with qualification below:  

Web App Developer

· อายุ 20 ปีขึ้นไป 

· ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สำหรับการพัฒนา Web Application 

· มีประสบการณ์การใช้งาน JavaScript Framework เช่น Angular, VueJS, ReactJS 

· มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Software Design Patterns (MVC, MVVM, VIPER, Clean Architecture) 

· หากมีประสบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ ReactJS, หรือ VueJS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

· มีความรู้ทางด้าน Database เช่น MySQL, MongoDB, ElasticSearch, Memcached, Redis, NoSQL 

· รักงานท้าทาย แปลกใหม่ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่   

iOS Application Developer  

· อายุ 20 ปีขึ้นไป 

· ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สำหรับการพัฒนา iOS Application  

· มีประสบการณ์การพัฒนา iOS Application ด้วยภาษา Swift หรือ SwiftUI 

· มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Software Design Patterns (MVC, MVVM, VIPER, Clean Architecture) 

· มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Object-Oriented Programming 

· หากมีความรู้ทางด้าน Apple Human Interfae Guidelines จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

· รักงานท้าทาย แปลกใหม่ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

 Android Application Developer

· อายุ 20 ปีขึ้นไป 

· ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สำหรับการพัฒนา Android Application  

· มีประสบการณ์การพัฒนา Android Application ด้วยภาษา Kotlin 

· มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Software Design Patterns (MVC, MVVM, VIPER, Clean Architecture) 

· มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Object-Oriented Programming 

· หากมีความรู้ทางด้าน Material UI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

· รักงานท้าทาย แปลกใหม่ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่   

22 days ago

Related Skills

#android#ios#mvc#viper#web-development

Contact

CodingHub
444 Olympia Thai Plaza, 5th Floor Ratchadapisek Road, Samsaennok, Huaykwang, Bangkok 10310

About CodingHub

โลโก้บริษัท CodingHub

CodingHubOther

We are always ready to go the extra mile to find out what users really need and how our solution can propel your business beyond mere automation. 

กรุงเทพมหานคร

More at CodingHub

1 other opening

22 days ago

Backend Developer

Middle-Level, Full time

฿20,000-฿60,000 CodingHub - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#api#go#mysql#php#python