โลโก้บริษัท CodingHub

System Analyst

CodingHub - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿60,000

We are a new startup company who is focusing on Big Data and AI in Digital Marketing area. With this new growth opportunity, we are looking for an energetic team player who wants to be a part of our success with qualification below:

คุณสมบัติ

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

- เก็บ Business Requirement

- วิเคราะห์ Business Requirement เพื่อทำเป็น Technical Requirement และประเมินผลระบบ

- วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Technical Requirement

- วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบธุรกิจที่เป็นอยู่

- ทำเอกสาร Technical Requirement ให้กับคนในทีม

- Support การทำงานของคนในทีมและลูกค้า

- จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงานให้ลูกค้า

- แจกแจงสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องพัฒนาขึ้นเพื่อใช้หรือทดแทนระบบเดิม

- กำหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหา

- เลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสม

- ออกแบบและวางระบบงานให้สอดคล้อง เพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจ

- ให้คำแนะนำต่าง ๆ เมื่อระบบงานถูกนำมาใช้จริง

สถานที่ทำงาน

- ตึกโอลิมเปียไทย พลาซ่า, ใกล้ MRT รัชดาภิเษกหากสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่ออีเมล support@iottechgroup.com  

2 months ago

Related Skills

#system-analyst

Contact

CodingHub
444 Olympia Thai Plaza, 5th Floor Ratchadapisek Road, Samsaennok, Huaykwang, Bangkok 10310

About CodingHub

โลโก้บริษัท CodingHub

CodingHubOther

We are always ready to go the extra mile to find out what users really need and how our solution can propel your business beyond mere automation. 

กรุงเทพมหานคร