โลโก้บริษัท CodingHub

Mobile APP Developer - Android

CodingHub - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

Mobile APP Developer - Android

การทำงานและความรับผิดชอบ

คิดค้น, พัฒนา features ใหม่ๆ

วิเคราะห์ผลลัพธ์และแก่ไขปรับปรุงให้ได้ประสิทธิกาพมากยิ่งขึ้น

แก้ไขข้อผิดพลาด และปัญหาต่างๆ ที่เจอในระหว่างการพัฒนา

ประสานงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม

งานอื่นๆ ที่ใด้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครที่จำเป็น

อายุ 25 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป

รักการเขียนโค้ด

มีความเข้าใจในหลักการของ API และสามารถนำข้อมูลจาก API มาใช้งานได้

มีความรู้และเข้าไจใน Programming Language เป็นอย่างตี

มีความสามารถในการก้ปัญหาและสื่อ สารได้ดี

มีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเป็นที่ม

Self-driven ชอบดิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

สถานที่ทำงาน

ตึกโอลิมเปียไทย พลาซ่า, ไกล้ MRT รัชตาภิเษก

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่ออีเมล support@iotte

8 days ago

Related Skills

#androiddeveloper#api#mobile-application#mobileapp

Contact

CodingHub
444 Olympia Thai Plaza, 5th Floor Ratchadapisek Road, Samsaennok, Huaykwang, Bangkok 10310

About CodingHub

โลโก้บริษัท CodingHub

CodingHubOther

We are always ready to go the extra mile to find out what users really need and how our solution can propel your business beyond mere automation. 

กรุงเทพมหานคร