โลโก้บริษัท CodingHub

Backend Developer

CodingHub - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿60,000

We are a new startup company who is focusing on Big Data and AI in Digital Marketing area. With this new growth opportunity, we are looking for an energetic team player who wants to be a part of our success with qualification below: 

· อายุ 25 ปีขึ้นไป 

· ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป สำหรับการเขียนโปรมแกรม Web Application 

· สามารถใช้โปรแกรมภาษา Python, Go, PHP 

· หากมีประสพการณ์การเขียนโปรแกรมโดยใช้ FastAPI, Scrapy, Facebook API, Youtube API หรือ Social Media API อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

· มีความรู้ทางด้าน Database เช่น MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB, ElasticSearch 

· มีประสพการณ์การใช้งาน Git, Unit Testing, Docker 

· รักงานท้าทาย แปลกใหม่ มีขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่   

2 months ago

Related Skills

#api#go#mysql#php#python

Contact

CodingHub
444 Olympia Thai Plaza, 5th Floor Ratchadapisek Road, Samsaennok, Huaykwang, Bangkok 10310

About CodingHub

โลโก้บริษัท CodingHub

CodingHubOther

We are always ready to go the extra mile to find out what users really need and how our solution can propel your business beyond mere automation. 

กรุงเทพมหานคร