โลโก้บริษัท Codex Digital Partner Co.,Ltd.

Front-end Web Application Developer

Codex Digital Partner Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
฿22,000-฿28,000

*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***

รายละเอียดเบื้องต้น

บริษัท CODEX เปิดรับสมัคร Programmer เข้าร่วมทีมเพื่อพัฒนา Web Application โดยใช้ภาษา ReactJS และ NodeJS โดยจะได้รับมอบหมาย ใน Project ที่พัฒนาให้ลูกค้า และ Project ที่เป็นของบริษัทเอง

บริษัทต้องการ Programmer รุ่นใหม่ ไฟแรง ที่รักการเขียนโค้ด สามารถเขียนโค้ดในฝั่ง Front-end ได้คล่อง รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- พัฒนา Web Application/Mobile Application โดยใช้ภาษา ReactJS, HTML, Javascript, CSS, SCSS และ ภาษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ออกแบบ และ จัดทำ Mockup ร่วมกับ Graphic Designer หรือ ทีมอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- บริหารจัดการเวลาของตนเอง และ ทีม เพื่อส่งงานให้ตรงตามวันที่กำหนด

- ศึกษาหาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย

- สื่อสารและทำงานร่วมกันกับ โปรแกรมเมอร์ ทีมการตลาด และ ลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงาน

เงื่อนไขการทำงาน

- เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00น.

- บรรยากาศการทำงานสบายๆ เป็นกันเอง

- เหมาะสำหรับคนที่พร้อมจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ รักการเขียนโค้ด

- ขยัน และ มีความรับผิดชอบ เพราะไม่มีกฎบังคับมากมาย

- เคารพผู้อื่น และ รักในงานที่ทำ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 

3 months ago

Related Skills

#css#javascript#react#reactjs#scss

Contact

Codex Digital Partner Co.,Ltd.
เลขที่ 5 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

About Codex Digital Partner Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Codex Digital Partner Co.,Ltd.

Codex Digital Partner Co.,Ltd.Information Technology

บริษัทของเรามุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี มาช่วยเหลือ การทำธุรกิจของลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดต้นทุน ลดขั้นตอนการทำงาน และ ทำให้ชีวิตการทำงานของทุกๆ คนดีขึ้น เราหวังจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ทุกคนสามาร

กรุงเทพมหานคร