โลโก้บริษัท CODEVERSE CO., LTD.

CODEVERSE CO., LTD.

Information Technology

เป็นบริษัทที่ให้บริการรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรม วางระบบฐานข้อมูล ระบบ network สำหรับร้านค้า บริษัท ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ 

พร้อมให้คำปรึกษาร้านค้า หรือบริษัทที่ต้องการความรู้ เพื่อพัฒนาระบบงานและธุรกิจของลูกค้าให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งออกแบบ จัดทำเวบไซต์ และรับดูแลอย่างต่อเนื่อง

    Contact

    2/1192 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    CODEVERSE CO., LTD. jobs

    0 results