โลโก้บริษัท Codenext Academy

Codenext Academy

Information Technology

ฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม เว็บแอพลิเคชั่น โมบายแอพลิเคชั่น Odoo ERP และ Machine Learning etc. โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ รองรับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยแบบส่วนตัว สามารถนัดวันเวลาเรียนได้

  •  สอนทฤษฎีและเน้นการปฏิบัติ
  •  มีคู่มือเอกสารเตรียมไว้ครบถ้วน
  •  มีโค้ดตัวอย่างเตรียมให้ เพื่อความสะดวกในการพิมพ์โค้ดยาวๆ
  •  สามารถนำ Workshop ไปต่อยอดได้
  •  ขอบันทึกวีดีโอฝึกอบรมได้
  •  สามารถขอใบกำกับภาษี และใบรับรองได้

ศูนย์ฝึกอบรมของเราตั้งอยู่ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 7 ยูนิต L ถนนแจ้งวัฒนะ เปิดบริการทุกวัน เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาได้ หรือใช้บริการขนส่งมวลชนที่มีหลายสาย สำหรับกรณีผู้เรียนที่มาไกล สามารถหาโรงแรมที่พักได้ง่าย สถานที่อยู่ใกล้ศูนย์อาหาร และห้างสรรพสินค้า 

Contact

ศูนย์ฝึกอบรมโค้ดเน็กซ์ บริษัท แอพโค้ด เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 99/28 หมู่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 7 ยูนิต 07-L ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Codenext Academy jobs

0 results