โลโก้บริษัท Clicknic Co.,Ltd.

iOS / Android mobile app developer

Clicknic Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - สาทร กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿50,000

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

           พัฒนาโปรแกรมส่วน Mobile Application ของบริษัท สำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย

มีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบ solution เพื่อแก้ปัญหาทางระบบหรือนำเสนอ solution เพื่อเพิ่ม

คุณภาพการบริการ การพัฒนาระบบในระยะยาว 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุไม่เกิน 30 ปี กำลังจะจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ 1-5 ปี

2. ใกล้สำเร็จ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์

หรือคณะที่เกี่ยวข้อง

3. มีความละเอียดรอบคอบและมีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมดี และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอด

เวลา

4. มีพื้นฐานที่ดีในการเขียนโปรแกรมที่ดีใน ภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ Swift, Objective-C, Kotlin,

Java, Dart (Flutter)

5. มีความเข้าใจการเขียนเชื่อมต่อกันระหว่าง Client-Server

6. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมกับทีมงานหลายๆฝ่ายได้ 

สวัสดิการ

  • เวลาทำงานแบบ Flexible (เลือกเวลาเองได้)
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเครื่องดื่มฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • วันหยุดพักร้อน 
4 months ago

Related Skills

#dart#java#kotlin#objective-c#swift

Contact

Clicknic Co.,Ltd.
495/224 โครงการสตาร์วิว ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

About Clicknic Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Clicknic Co.,Ltd.

Clicknic Co.,Ltd.Healthcare

-

กรุงเทพมหานคร