โลโก้บริษัท Clicknext

Junior/Middle iOS Developer

Clicknext - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿55,000

 Job Description 

As a iOS Developer you will be primarily responsible for designing, developing, and coding for iOSapplication to meet customer expectations and specifications as discussed and detailed in Epics, Features and Stories in Agile process. You will be working with other iOS developers and experts in the broader organization. Your expertise and inputs into designs and technology solutions will facilitate accurate decision-making and mitigate development and implementation risks. The applicant will understand the IOS development life cycle; Agile software project management approaches; and requirements, design, and test techniques. We are seeking someone who can conceptualize and influence application and interface projects. 

Responsibilities 

 • Designing and building mobile applications for Apple’s iOS platform. 
 • Collaborating with the design team to define app features. 
 •  Ensuring quality and performance of the application to specifications. 
 • Identifying potential problems and resolving application bottlenecks. 
 • Fixing application bugs before the final release. 
 • Publishing application on App Store. 
 • Maintaining the code and atomization of the application. 
 • Designing and implementing application updates. 

Skills & Qualifications 

 • Knowledge of iOS design patterns and guidelines. 
 • Proficient in Objective-C, Swift, and Cocoa Touch. 
 • Extensive experience with iOS Frameworks such as Core Data and Core Animation. 
 • Knowledge in object-oriented design, data structures, algorithm design, problem solving, and complexity analysis. 
 • Knowledge on fine tune application performance, battery consumption, Memory allocation by usingXcode instrument tool during development. 
 • Knowledge of MVVM, MVC and other industries followed design pattern. 
 • Experience with performing security/code scan and providing the solutions to avoid any vulnerability attack. 
 • Knowledge on Charles Proxy, Postman. 

Nice to have 

 • Experience on writing automated UI and Unit test cases using XctestFramework. 
 • Experience with container-base such as Kubernetes. 
 • Knowledge of CI/CD Fastlane Pipeline. 
 • Experience with Agile development practices. 

 

12 hours ago

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/323-333 30rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand. Tel.02-217-7900 Ext.1201

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำ ที่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาสให้คนร

กรุงเทพมหานคร