โลโก้บริษัท Clicknext

Mobile Developer (iOS - Swift)

Clicknext - Middle-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿55,000

 Job Description 

As a mobile Developer you will be primarily responsible for designing, developing, and coding for mobile application to meet customer expectations and specifications as discussed and detailed in Epics, Features and Stories in Agile process. You will be working with other mobile developers and experts in the broader organization. Your expertise and inputs into designs and technology solutions will facilitate accurate decision-making and mitigate development and implementation risks. The applicant will understand the mobile development life cycle; Agile software project management approaches; and requirements, design, and test techniques. We are seeking someone who can conceptualize and influence application and interface projects. 

Responsibilities: iOS Developer (Swift)

 • Designing and building mobile applications for Apple’s iOS platform. 
 • Collaborating with the design team to define app features. 
 •  Ensuring quality and performance of the application to specifications. 
 • Identifying potential problems and resolving application bottlenecks. 
 • Fixing application bugs before the final release. 
 • Publishing application on App Store. 
 • Maintaining the code and atomization of the application. 
 • Designing and implementing application updates. 

Skills & Qualifications: iOS Developer (Swift) 

 • Knowledge of iOS design patterns and guidelines. 
 • Proficient in Objective-C, Swift, and Cocoa Touch. 
 • Extensive experience with iOS Frameworks such as Core Data and Core Animation. 
 • Knowledge in object-oriented design, data structures, algorithm design, problem solving, and complexity analysis. 
 • Knowledge on fine tune application performance, battery consumption, Memory allocation by usingXcode instrument tool during development. 
 • Knowledge of MVVM, MVC and other industries followed design pattern. 
 • Experience with performing security/code scan and providing the solutions to avoid any vulnerability attack. 
 • Knowledge on Charles Proxy, Postman. 

Skills & Qualifications: Mobile Developer (Flutter, Kotlin)

 • 3+ years of overall Android development
 • Strong Kotlin or Flutter skills with extensive knowledge of the Android SDK
 • Proficient in application design pattern and architecture
 • Familiar with Android Architecture Component and MVVM Design pattern
 • Basic knowledge in Android Jetpack components
 • Strong in reactive programming pattern (RxKotlin, and RxAndroid)
 • Understand the concept of dependencies injection
 • Solid understanding of good UI/UX practices and creating high-performance mobile application experiences

Nice to have 

 • Experience on writing automated UI and Unit test cases using XctestFramework. 
 • Experience with container-base such as Kubernetes. 
 • Knowledge of CI/CD Fastlane Pipeline. 
 • Experience with Agile development practices. 

 

2 days ago

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/323-333 30rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand. Tel.02-217-7900 Ext.1201

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำ ที่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาสให้คนร

กรุงเทพมหานคร