โลโก้บริษัท Clicknext

Senior PHP Developer

Clicknext - Senior-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿45,000

 Job Description 

We are looking for a PHP Developer responsible for managing back-end services and the interchange of data between the server and the users. Your primary focus will be the development of all server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end. You will also be responsible for integrating the front-end elements built by your co-workers into the application. Therefore, a basic understandingof front-end technologies is necessary as well.  

Responsibilities 

 • Mentor and lead a team of junior developers.  
 • Partner with Product Owner to align with objectives, priorities , tradeoffs and risk and managethebacklogs  
 • Participate in design and architecture discussions and planning  
 • Solve complex performance problems and architectural challenges  
 • The Sr. developer will lead developers. Apart from this he will/ can be involved in the codingactivities besides the team management role. All necessary support will be provided for smooth execution of projects.  
 • The senior developers will keep a track and reviews on existing projects to identify bottlenecks, bugs,performance issues and involve the team learn from existing projects.  
 • Provide technical guidance, career development, and mentoring to team members  
 • Must possess excellent attention to detail and be able to familiarize and quickly learn newSoftware/ framework/ languages/ technology with ease.  

Skills & Qualifications 

 • 3+ years experience in software engineering teams development of web-based solutions, backend, and frontend.  
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git.  
 • Strong knowledge of the PHP web frameworks such as Laravel , CodeIgniter.  
 • Understanding the fully synchronous behavior of PHP.  
 • Understanding fundamental design principles behind a scalable application.  
 • Basic understanding of front-end technologies, such as VueJS, Angular, or React.  
 • A desire to keep up with modern best practices in web development.  
 • Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages.  

Nice to have 

 • Experience with automated testing.  
 • Experience with container-based such as Kubernetes.  
 • Knowledge of CI/CD Pipeline.  
 • Experience with Jira, Confluence.  

 

2 days ago

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/323-333 30rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand. Tel.02-217-7900 Ext.1201

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำ ที่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาสให้คนร

กรุงเทพมหานคร