โลโก้บริษัท Clicknext

React Native Developer (Junior / Senior)

Clicknext - Entry-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

We are looking for a React Native developer interested in building performant mobile apps on both the iOS and Android platforms. You will be responsible for architecting and building these applications, as well as coordinating with the teams responsible for other layers of the product infrastructure. Building a product is a highly collaborative effort, and as such, a strong team player with a commitment to perfection is required.

The applicant will understand the Mobile development life cycle; Agile software project management approaches; and requirements, design, and test techniques. We are seeking someone who can conceptualize and influence application and interface projects.

Responsibilities

 • Collaborating with the design team to define app features.
 • Build pixel-perfect, buttery smooth UIs across both mobile platforms.
 • Ensuring quality and performance of the application to specifications.
 • Leverage native APIs for deep integrations with both platforms.
 • Diagnose and fix bugs and performance bottlenecks for performance that feels native.
 • Reach out to the open source community to encourage and help implement mission-critical software fixes—React Native moves fast and often breaks things.
 • Maintain code and write automated tests to ensure the product is of the highest quality.
 • Give suggestions on design or limitation from technical points of view.

Skills & Qualifications

 • Firm grasp of the JavaScript or TypeScript language and its nuances, including ES6+ syntax
 • Ability to write well-documented, clean Javascript code
 • Proficient with React Native.
 • Hands-on experience with React tools like React Router, Enzyme, React.js, Flux, and Redux
 • Knowledge of data structures libraries like Immutable.js
 • Experienced with Git and Agile methodologies is a plus.
 • Understanding of REST APIs, the document request model, and offline storage
 • Strong desire to learn and share knowledge with others.
 • Familiarity with native build tools, like XCode, Android Studio

Nice to have

 • Experience with automated testing suites, like Jest or Mocha
 • Knowledge of CI/CD Fastlane Pipeline.
 • Experience with Agile development practices. 
20 hours ago

Related Skills

#api#react-native#reactjs#typescript

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/323-333 30rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand. Tel.02-217-7900 Ext.1201

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำ ที่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาสให้คนร

กรุงเทพมหานคร