โลโก้บริษัท Clicknext

PHP Programmer / Frontend Programmer

Clicknext - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿45,000

ลักษณะงาน

เขียนโปรแกรม PHP ทั้งส่วน Front-end, Back-end, Web Service ในรูปแบบ Restful

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 30 ปี- รักการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ ชอบ algorithm ยากๆ ที่ท้าทาย- สามารถใช้งาน PHP framework ได้ เช่น Laravel, Yii - เชี่ยวชาญ Javascript, CSS, SCSS, HTML5 และสามารถเขียน jQuery, SCSS, ReactJS, AngularJS, Bootstrap ได้- มีความรู้เรื่อง UX/UI และสามารถออกแบบ User Interface ได้- มีความรู้เกี่ยวกับ Library หรือ API ของ Third Party เช่น Facebook API, Google API เป็นต้น- สามารถเรียกใช้งาน Push Notification ได้จาก Software ประเภทต่างๆ เช่น Firebase หรืออื่นๆ- มีความสามารถในการใช้งาน ดัดแปลง CMS ชื่อดังได้ เช่น WordPress, Magento และสามารถเขียน Website Template ขึ้นมาใช้งานเองได้จาก Graphic Mock-up ที่ออกแบบเอง- สามารถเขียน Extension หรือ Plug-in ของ WordPress หรือ CMS ตัวอื่นๆ ได้ 

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/21/1 3rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand.

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัท ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ชั้นนำ ที่มีการเติบโต ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่ ได

กรุงเทพมหานคร