โลโก้บริษัท Clicknext

Node.js Developer (Senior, Junior)

Clicknext - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

 Job description 

- ออกแบบระบบทั้ง Database และ Technology Stack ที่ใช้ในโครงการโดยทำงานร่วมกับ 

System Architecture 

- พัฒนาระบบ API Service (ExpressJS) โดยใช้ Agile Methology 

- เขียน Unit Test และ มีการ Review Code อย่างสม่ำเสมอ 

Qualifications 

- มีประสบการณ์การทำงานจริงอย่างน้อย 2 งานขึ้นไป (สำหรับ Senior) 

- มีความรู้เกี่ยวกับ HTML5 / CSS3, Javascript หรือ CSS Framework ต่างๆ (SASS, Bootstrap) 

- มีประสบการณ์ใช้งาน Vue, React Framework อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

- สามารถใช้งาน Command line เบื้องต้น (Linux, Git, SSH) 

- มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ Mysql, NoSQL (MongoDB) และสามารถออกแบบ Databaseได้ดี 

- มีความเข้าใจการทำงานของ Stateless และสามารถใช้งาน Docker ได้ 

- มีความเข้าใจการทำงานแบบ Asynchronous, Queue, SQL เป็นอย่างดี 

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบ distributed message queue จะพิจารณาพิเศษ 

- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานหรือตั้งค่า Server (CI, CD, DevOps) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาได้ เป็นอย่างดี 

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 

 

25 days ago

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/323-333 30rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand.

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัท ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ชั้นนำ ที่มีการเติบโต ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่ ได

กรุงเทพมหานคร