โลโก้บริษัท Clicknext

.NET Developer, C#

Clicknext - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

ลักษณะงาน 

- ออกแบบ และพัฒนา Web-basedapplication หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC  

- ทำงานเป็นทีมเพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ 

- แก้ไขโปรแกรมในด้าน Performance และ UI/UX  

 คุณสมบัติ 

- มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS3, Jquery, bootstrap, LINQ- เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2005 , 2008 , 2012 (หรือเคยใช้งาน MySQL,PostgreSQL,OracleDatabase)  

-มีประสบการณ์ ASP.NET อย่างน้อย 1 ปี มีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ 

-มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย 

-ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

-มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application ด้วย ASP.NETMVC3 ขึ้นไป หรือ WebService  

-มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษา C#  

 

2 months ago

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/323-333 30rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand.

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัท ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ชั้นนำ ที่มีการเติบโต ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่ ได

กรุงเทพมหานคร

More at Clicknext

1 other opening

6 hours ago

Senior .NET Developer, C#

Senior-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 Clicknext - พญาไท กรุงเทพมหานคร