โลโก้บริษัท Clicknext

.NET Developer, C#

Clicknext - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

ลักษณะงาน 

- ออกแบบ และพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC 

- ทำงานเป็นทีมเพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ 

- แก้ไขโปรแกรมในด้าน Performance และ UI/UX 

 คุณสมบัติ 

- มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS3, Jquery, bootstrap, LINQ- เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2005 , 2008 , 2012 (หรือเคยใช้งาน MySQL,PostgreSQL,Oracle Database) 

-มีประสบการณ์ ASP.NET อย่างน้อย 1 ปี มีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ 

-มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย 

-ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

-มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application ด้วย ASP.NET MVC3 ขึ้นไป หรือ WebService 

-มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษา C# 

 

12 days ago

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/323-333 30rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand.

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัท ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ชั้นนำ ที่มีการเติบโต ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่ ได

กรุงเทพมหานคร