โลโก้บริษัท Clicknext

Junior/Middle Node.js API Developer

Clicknext - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿50,000

 Job Description 

As an Application Developer, API Services, you will be responsible for designing and building webservices to grow and support Clicknext’s customer. You will work with technology team members and subject matter experts to design and build services needed within the organization. You will be a member of an enterprise agile team with responsibility for building and maintaining Clicknext’s platform forCustomer Communications and Commerces. The ideal candidate will thrive in an environment where ownership, adaptability, sense of urgency and collaboration are key ingredients of success. 

 Responsibilities 

 • E2E delivery including design, development and unit / functional testing of API(s) and services. 
 • Collaborate with agile product team members to ensure solid design principles and platform reliability, resilience, and performance/scalability. 
 • Effectively communicate issues, risks, and progress to product team. 
 • Participate in prototypes, proofs of concept and other research and experimentation as needed. 
 • Be open to learning new things, adapting, and learning from others. 

Skills & Qualifications 

 • Specific work experience with Java and object-oriented design patterns. 
 • Knowledge of API design standards, patterns and best-practices especially Swagger and OpenAPI 3.0, REST, JSON, Microservices etc. 
 • Some familiarity with API Gateway such as Kong. 
 • Knowledge of service testing tools such as Postman. 
 • Awareness of software design principles, patterns, and integration patterns for consuming and creating REST services 
 • Strong knowledge of Node.js for service / backend development. 
 • Working knowledge of SQL/NoSQL commands for interacting with/querying relational databases. 
 • Familiarity with asynchronous processing utilizing queues. 

 Nice to have 

 • Experience with automated unit testing. 
 • Experience with container-based such as Kubernetes. 
 • Knowledge of CI/CD Pipeline. 
 • Familiarity with infrastructure as code tools such as Terraform. 
19 hours ago

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/323-333 30rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand. Tel.02-217-7900 Ext.1201

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำ ที่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาสให้คนร

กรุงเทพมหานคร