โลโก้บริษัท CLEVERSE

Senior UX/UI Designer

CLEVERSE - Senior-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿100,000

Cleverse คือ Venture Builder หรือ บริษัทที่สร้างบริษัทอีกที โดยเราได้สร้างธุรกิจมาแล้วในหลากหลาย industry ตั้งแต่ media, advertisement, logistics, insurance และ data analytics‍‍

ทีมหลักของเรา คือ ทีมพัฒนา product ซึ่งประกอบไปด้วย Software Engineer, Designer และ Business Developer‍‍

เราเลือกสร้างธุรกิจใน industry ที่มีมูลค่าสูง และธุรกิจที่เรามองเห็นช่องทางที่ innovation จะสามารถสร้างความได้เปรียบ โดยเราจะเลือกค้นหาทีมงานด้าน marketing, operation และ sale ที่ชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ เข้ามาร่วมสร้างบริษัทกับเรา‍‍

เป้าหมายของเรา คือ การนำ innovation มาสร้างให้เกิด impact ให้ได้มากที่สุด เพราะเราเชื่อว่า คุณค่าของเราอยู่ที่ impact ที่เราสร้าง และ innovation คือสิ่งที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด‍‍

 • Cleverse เน้นการพัฒนาคนที่ทำงานร่วมกับเราอย่างจริงจัง ตั้งเป้าหมายในการเติบโตและชี้ปัญหาที่คุณควรแก้ไข เราจึงตรงไปตรงมากับปัญหาที่เกิดกับทั้งบริษัทและคุณ
 • เราชอบคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา และกระหายที่จะเก่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • No drama. No politics. พูดกันตรงไปตรงมา comment/feedback กันไม่อ้อมค้อม 

.

เราเชื่อว่า UX/UI Designer ที่ดี จะมองเห็นงานออกแบบที่อยู่รอบตัวในสายตาที่ต่างไปจากคนทั่วไป

‍Designer จะมองเห็นตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการออกแบบ ความท้าทายในการเลือกตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปเพื่อแลกกับคุณค่าที่เพิ่มขึ้น หรือการหยิบฉวยงานออกแบบนอกสายมาประยุกต์ใช้ในงานได้

หากคุณเป็นคนที่มองเห็นของรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็น แก้วน้ำ บ้าน เสื้อผ้า รถยนต์ที่เจ๋ง ๆ แล้วมองเห็นความท้าทายและตัวแปรต่าง ๆ ในงานออกแบบเหล่านั้นได้ - เราอยากได้คุณมาร่วมงานออกแบบ Software กับเรา

.

Challenges‍‍‍‍

 • เข้าใจ User, เข้าใจ User Experience, เป้าหมายทางธุรกิจและ value ที่เราต้องการสร้าง
 • ออกแบบ product โดยรักษาปัจจัยข้างต้นให้คงอยู่ได้มากที่สุด
 • สร้างรสนิยมที่ดีกว่า ให้กับ user

.‍‍‍‍

Qualification

 • ไม่หยุดนิ่ง หมั่นพัฒนาฝีมือการออกแบบอยู่ตลอดเวลา - ติดตาม ค้นคว้า งานออกแบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และไม่จำกัดตัวเองอยู่ใน domain ใด
 • มีรสนิยมด้าน visual design ที่เปิดกว้าง และเข้าใจความแตกต่างของ visual design แต่ละแบบ
 • วางองค์ประกอบและจัด Layout ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มี และ Function ของ UI นั้น ๆ ได้ (Information Architect)
 • มีความเข้าใจ Grid systems, Typography หรือ หลักการที่ใช้ในงานออกแบบหัวข้ออื่นๆ
 • ใช้เครื่องมือ เช่น Figma ได้อย่างรวดเร็ว
 • ใส่ใจกับ Quality และ Detail ในงาน
 • สามารถวิเคราะห์และเรียนรู้การออกแบบจากการดูงานผู้อื่น
 • มีวิจารณญาณในการจัดการกับ feedback เช่น เข้าใจความหมายที่แท้จริงของ feedback ที่อาจไม่ตรงไปตรงมา จัดกลุ่ม และเลือกความสำคัญได้ - หนักแน่นกับเป้าหมาย

.

Job Description 

 • ทำงานร่วมกับ user เพื่อเก็บข้อมูลต่าง โดยตั้งคำถามที่นำไปสู่ Pain Point ที่แท้จริง
 • รวบรวมข้อมูลจาก คู่แข่ง, Alternative Solution มาวิเคราะห์และเก็บเป็น reference
 • ออกแบบ Solution, Feature ร่วมกับ Product Manager ตั้งแต่ขั้น Ideation, Prototype จนถึง Testing
 • ทำงานร่วมกับ Engineer เพื่อเปลี่ยน Prototype เป็น Visual Design และ Functional Design โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
 • คอยติดตาม Feedback จาก Feature ทีปล่อยให้ใช้งานจริง เพื่อนำมาปรับปรุงและเรียนรู้เทคนิคการ Design ใหม่ๆ
 • เปลี่ยนงาน UX/UI เป็นชิ้นย่อยๆ และกระจายให้ทีม Design เพื่อช่วยกันทำให้เป็นจริง
 • ติดตามความคืบหน้า ลดอุปสรรคในการทำงานของทีม จนจบงานได้ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2 months ago

Related Skills

#uxuidesigner

Contact

CLEVERSE
13th Fl. Rungrojthanakul Building, 44/1 Ratchadaphisek, Huay Kwang, Bangkok 10310

About CLEVERSE

โลโก้บริษัท CLEVERSE

CLEVERSEInformation Technology

Cleverse is a Venture Builder. Our team builds several tech companies in various industries with a unified goal (and unified team) of creating an impact using innovation. For us, creating a company is

กรุงเทพมหานคร