โลโก้บริษัท Cipher Co., Ltd.

Project Manager & System Architecture

Cipher Co., Ltd. - Senior-Level, Full time - ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿65,000

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของโครงการ และความต้องการของลูกค้า
 • สามารถประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการดำเนินโครงการได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และสามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองได้
 • มีตรรกะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและรอบคอบ
 • สามารถวางแผนโครงการและคุมทีมได้ดี 
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์บริหารงานโครงการเกี่ยวกับ Web Application หรือ Mobile Application 
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี Web Service , SOA , Cloud Computing
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ CMMI หรือ Agile Software Development
 • มีประสบการณ์การเป็น SA หรือ BA อย่างน้อย 2 ปี 
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ UML และ XML

• หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Java และ Database จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-100-4808 

2 months ago

Related Skills

#ecommerce#management#team-management

Contact

Cipher Co., Ltd.
162/29 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

About Cipher Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Cipher Co., Ltd.

Cipher Co., Ltd.Information Technology

Cipher Co., Ltd. is inbound marketing agency and eCommerce development we are first HubSpot partner in Thailand. Service inbound marketing for clients.

กรุงเทพมหานคร