โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

UX Designer

CIMB THAI Bank - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿80,000

 Responsibility  

 • Digital product design experiment & benchmarking study 
 • Conduct user research, concept and usability testing includinggather feedback 
 • Understand product specifications and user psychology 
 • Create personas through user research and data 
 • Develop wireframes, prototypes and task flows based onuser needs 
 • Define the right interaction model and evaluate its success 
 • Work with UI designers to implement attractive designs 
 • Communicate design ideas and prototypes to developers 
 • Keep abreast of competitor products and industry trends 
 • Track usability goals and prepare reports for seniormanagement 

Qualification 

 • Bachelors or higher degree in interaction design, digitaldesign or related field. 
 • Experience in leading UX/UI on projects  
 • Strong background in graphic design skills, with a goodunderstanding of typography, layouts and palate development. 
 • Excellent understanding of user-experience design for mobile and the web, technology trends, demonstrable design skills 

For the further discussion please contact :

Jirapong (Esso)

Tel : 02-626-7989 / 084-411-1997

Email : Jirapong.s@cimbthai.com 

2 months ago

Related Skills

#product-design#user-research

Contact

CIMB THAI Bank
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About CIMB THAI Bank

โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

CIMB THAI BankFinancial

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีรากฐานอยู่ในอาเซียน

กรุงเทพมหานคร