โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

Quality Assurance (Automated Test)

CIMB THAI Bank - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿90,000

What you will be doing

 • Collaborate with cross-functional team members within and across business units to leverage internal product knowledge and expertise for optimum efficiency. 
 • Interact with product management, project management and development teams to develop a strong understanding of the project and testing objectives. 
 • Design and create test cases and scripts to address business and technical use cases. 
 • Work closely with developers to design test criteria and develop automated tests. 
 • Lead and develop the automation strategy/effort and generate scripts to perform automated testing cycles using Robot Framework, Python, Shell Script. 
 • Perform both Manual and Automation testing. 
 • Participate in the architecture and design of a feature early in the development cycle, influencing it to drive quality and adherence to specifications. 
 • Create documentation for QA process. 
 • Mentor junior and senior in your reporting line. 
 • Research and suggest new testing technology.

What you need to have

 • Have relevant 2- 6 years working experience in development and/or testing role.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Technical background and an understanding of software testing.
 • Good development/scripting skills in common languages like Python, Shell Script, etc.
 • Proven ability to manage and prioritize multiple, diverse projects simultaneously.
 • Knowledge of Performance testing is advantage.
 • Experience with some common QA testing tools and best practice.
 • [Web] Knowledge of automated testing tools like Selenium, Robot Framework, etc.
 • [Backend] Knowledge of automated testing tools like JMeter, Postman, etc.
 • [Mobile] Knowledge of automated testing tools like Expresso, Appium, etc.
 • A positive, can-do attitude, who naturally expresses a high degree of empathy to others. 

For the further discussion please contact: pimpaka.p@cimbthai.com 

8 days ago

Related Skills

#robotframework

Contact

CIMB THAI Bank
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About CIMB THAI Bank

โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

CIMB THAI BankFinancial

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีรากฐานอยู่ในอาเซียน

กรุงเทพมหานคร