โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

Project Manager (Mobile Application)

CIMB THAI Bank - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿100,000

Responsibility:  

· Help define and manage project scopes,schedules, resources and deliverables with related stakeholders in order toachieve business objectives 

· Manage and track all the tasks and keep theproject within timeline and resources 

· Lead meetings related to project and actingas the main point of contact for scheduling, facilitation and record all keydecisions and discussion items of meetings 

· Collaborate with cross-functional teams and ensure that all partiesreceive an appropriate direction/information. 

· Monitor and report project progress tostakeholders and management  

· Identify critical points and issues in theproject, defining potential measures as well as ideas for solutions, initiationfor risk and escalate issues to management. 

 

Qualifications: 

· Bachelor or Masters degree in Project Management, Engineer,Business Administration or related fields 

· Strong working knowledge of MS Office (Powerpoint, Excel, Word, Project Management) 

· Had experience with Scrum master  

· Certified PMP, Agile Project Management is a plus 

· Proven working experience in project management 

· Solid organizational skills including attention to detail and multitasking skills

· Excellent in business writing, effectivecommunication and presentation, interpersonal skill, stakeholders managementskill, analytical skill, problem-solving skills and follow-up with sense of urgency  

· Leadership skills such as consensus building, motivating teams 

For the further discussion please contact 

K.Juthamars (Mam) 

Tel: +66(0) 2626 7854 | Mobile: +66(0)86 6155001

Email : juthamars.k@cimbthai.com 

or 

K.Jirapong(Ezso) 

Tel: +66(0) 626 7989 | Mobile: +66(0) 84 411 1997 

Email : jirapong.s@cimbthai.com 

4 days ago

Related Skills

#agile#jira#project-management

Contact

CIMB THAI Bank
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About CIMB THAI Bank

โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

CIMB THAI BankFinancial

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีรากฐานอยู่ในอาเซียน

กรุงเทพมหานคร