โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

Developer (Java, Android and iOS)

CIMB THAI Bank - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿15,000-฿80,000

Location: BTS Chit Lom Area.

Currently, we are looking for the right person fit for the role of Developer. Digital Banking IT Team environment.

* New Generation and growth mind

* Sharing idea and dynamic

* Project impact with end-user 

 Responsibilities: 

- Participate in software design.

- Deliver software with quality.

- Research and provide technical recommendation. 

- Participating in product development and clarify working scope with the other team members.

 - Do knowledge sharing among the team from time to time.

- Support production issue if it need.

- Support in software delivery to production.

 - Participate in SaaS layer and integrate with PaaS layer.

 - Documenting required document for further knowledge sharing.

- All other duties as assigned. 

Qualifications: 

- Understanding in web programming languages such as Java, Python, Spring boot framework running on AWS environment.  

- Understanding mobile programming languages such as Kotlin for Android, Swift for iOS, and Agile  

- Understand Restful concept.

- Understand MVC design pattern.

- Have fundamental knowledge in relational database.

- Have experience is Responsive web application, web service.

- Can work under pressure.

- Overtime working is available in some circumstances.

- Open to learn new technology.  

For  the further discussion please contact:

Jirapong (Esso)

Tel : 02-626-7989, 084-411-1997

Email : Jirapong.s@cimbthai.com 

11 days ago

Related Skills

#agile#java#kotlin#springboot#swift

Contact

CIMB THAI Bank
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About CIMB THAI Bank

โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

CIMB THAI BankFinancial

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีรากฐานอยู่ในอาเซียน

กรุงเทพมหานคร