โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

Data Engineer

CIMB THAI Bank - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿75,000

Responsibility 

· Design and setup infrastructure for transfer data from legacy system to the data lake.  

· Responsible for performance, scalability and extensibility of any application requiring usage of the data lake. 

· Determines database structural requirements by analyzing data-access pattern, reviewing objectives with data scientist and evaluating current data within the data lake. 

· Understand and communicate how data within data model can be interact and integrate with other applications and communicate with IT on the requirement to data required for data modeling.  

· Lead the analysis of current data management technologies and platforms to detect critical deficiencies and recommend solutions for improvement. In addition, lead the impact analysis of new technologies and market trends on the current data architecture. 

 

Qualification 

· Bachelor's degree required, advanced degree 

· Minimum 3 -5 years of experience in relevant business area  

· Solid SQL/PLSQL skills and strong understanding of data quality and cleansing strategies  

· Experience with ETL processes using ETL Tools such as SAS DI, Oracle Warehouse Builder, Microsoft SSIS, etc. 

· Able to building large-scale distributed products 

· Experience with various database technologies (e.g. time series/metrics databases, column-oriented datastores, key-value datastores) 

· Innovative problem solving skills with the ability to identify and resolve complex architectural issues 

· Experience with the Big Data technologies and their ecosystem is a plus. 

· Experience with distributed computing frameworks, Apache Spark in particular, and its underlying internals is a plus. 

· Experience with Financial Products such as deposit, load, investment is a plus. 

 

For the further discussion please contact :

Pornpinit (Ko)

Tel : 02-658-6614 / 090-901-3821

Email : Pornpinit.k@cimbthai.com 

2 months ago

Related Skills

#data-warehouse#dataengineer#etl#sql

Contact

CIMB THAI Bank
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About CIMB THAI Bank

โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

CIMB THAI BankFinancial

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีรากฐานอยู่ในอาเซียน

กรุงเทพมหานคร