โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

Cloud Engineer DBA

CIMB THAI Bank - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿80,000-฿150,000

Job Description:

 •  Design, plan, implement and maintain the optimal database, across all cloud components and environments, for CIMBT.
 • Create and maintain database environments supporting software development teams and related projects.
 • Experience with supporting any Cloud PaaS, SaaS and IaaS database environments.
 • Perform SQL code deployments in conjunction with the release of application code by Release Management team and follow industry best practice.
 • Creating, deploying schema data and feature changes through database.
 • Experience with analyzing execution plans, understating of indexes, statistics, and its usage and maintenance.
 • Implementing and supporting solutions to ensure high availability and data recovery with minimal data loss.
 • Enhance schema to support customer data security policies using suitable database encryption feature, access management and other techniques to minimize the profile of highly sensitive data either static in data stores or while in transit.
 • Provide insight into performance improvements in database and SQL performance. Configure servers to meet recommended industry standards. Ability to Identity, monitor database query performance using SQL dynamic management views, SQL Profiler, extended events, or third-party tools.
 • Exploring cloud database capabilities to drive data-driven business outcomes, cloud security and governance, and performance tuning.
 • Make a strong plan for database infrastructure, data migration and database encryption to the cloud. with preliminary actions and considerations from DBA perspective; Approach rehosting, refactoring, rearchitecting and rebuilding the database workloads for the cloud.
 • Plan for post-migration success with processes for assessment, optimization, security, and management Make proactive suggestions for service improvements and demonstrate commitment to Service Excellence.
 • Work alongside architecture and engineering teams to design and implement solutions for both new services and migration to cloud of existing services.Ensure solutions to meet security and policy requirement/standards, using best-in-class solutionsthatalign with regulator and best practices.
 • Work with internal and external team to understand business application change requirements and goals and aid the development of scalable, available, debugging and high-performance schema changes in the databases.
 • Collaborate in the evaluation, selection and platform design of emerging database technologies.
 • Grow the database knowledge and branching out into more data formats, platforms and Team.
 • Build, release, and manage the database configuration & monitoring on cloud by utilizing Infrastructure-as-Code.
 • Support and execute all compliance and security issues remediation related to database.
 • Troubleshoot the system and solve problems across all database platforms and application integration.
 • Leverage understanding how to manage costs optimization and justify monthly usage. 

Require Skill:

 • Strong experiences DBA experiences i.e. Oracle/SQL Server/MySQL or any DB.
 • Backup and recovery tools i.e. Data Pump/RMAN, AWS backup.
 • Preferred experience working with the databases in the public cloud i.e AWS, Azure or Google Cloud, using database tools for Cloud and On-premises environments: Enterprise Manager, Cloud Watch, Enhanced Monitoring, Performance insights, Toad, Oracle SQL Developer, RDS mySQL, RDS MS SQL , RDS Oracle Database, AWS DMS,…etc.
 • Experiences in Cloud IaaS Implementation, DBA and Monitoring implementation will be a plus.
 • DB advanced features: Partitioning, Compression, Tuning, Replication, DB Sync experiences will be a plus.
 • Data Cluster Management and Data Security patterns.
 • Cloud experiences in Administration will be a plus (IAM, VMs, Compute, Storage, VPN, Securities, Monitoring).
 • Preferred experience with Linux-based infrastructures, Linux/Unix administration, and AWS.
 • Experience using DevOps toolssuch as Ansible, Artifactory, Docker, GitHub, Jenkins, Kubernetes, Maven, and SonarQube will be a plus.
 • Experience designing and building cloud resources on AWS, which includes working with services like EC2, ELB, RDS, and S3 or similar (if any will be a plus).
 • Knowledge in the following DevOps tools: OpenShift / ICP / Kubernetes, Docker (if any will be a plus).
 • Manage Cross regional data replication and be an expert at database recovery features Ability to define and automate DBA functions 

                 All applications will be treated strictly confidential. Only short-listed candidates will be notified.

                                        For the further discussion please contact : Bantita 02-626-7698

                                                            CIMB Thai Bank Public Company Limited

                                                44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

                                                                        Website: www.cimbthai.co 

2 months ago

Related Skills

#laas#oracle#saas#sql#sql-server

Contact

CIMB THAI Bank
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About CIMB THAI Bank

โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

CIMB THAI BankFinancial

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีรากฐานอยู่ในอาเซียน

กรุงเทพมหานคร