โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

Business Process Analyst (RPA)

CIMB THAI Bank - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿55,000
  1. Lead process assessment and validation engagement workshop with users and determine the suitability of the process for RPA automation;
  2. Provide functional design for the process that being identified for automation by liaising with users and developers
  3. Review and understand the risks, assumptions, and dependencies associated with the RPA automation;
  4. Document business processes to the granular level of detail (user story or use case) and defines acceptance criteria required for an RPA automation program; 
  5. Work with users to develop the user acceptance test (UAT) documents, identifying all the process scenarios and exceptions and the expected outcomes; 
  6. Work closely with RPA developers to explain and assist with the development of their solution design, ensuring they deliver a solution that meets the business requirements; 
  7. Participate with a consultative role in the phases of solution testing and implementation into production.
a month ago

Related Skills

#business-analyst#process-analyst#process-mapping

Contact

CIMB THAI Bank
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About CIMB THAI Bank

โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

CIMB THAI BankFinancial

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีรากฐานอยู่ในอาเซียน

กรุงเทพมหานคร