โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

Business Process Improvement & RPA Developer

CIMB THAI Bank - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿55,000

 Job Descriptions: 

Work withExcel application, VBA and Macro and adapts it to the specific needs of a challenge or requirements to automate repetitive tasks and accelerate the workflow 

Designing and configure new Automation Anywhere processes and objects using core workflow principles that are efficient, well structured, maintainable and easy to understand  

Create and maintain solution documentation 

Support existing processes and implementing change requirements as part of a structured change control process  

Problem solving issues that arise in day to day running of processes and providing timely responses and solutions as required  

Analyze andaccurately estimating efforts on implementing new processes including its feasibility  

Identify and communicate the technical infrastructure requirements 

Assist other staff with development activities 

Participate in code reviews to ensure best practices and established standards are in use  

Qualifications: 

BSc in Computer Science, Computer Engineering, IT or equivalent fields 

A minimum of 1-2 years developing or testing software on a Windows platform and adhering to astructured and documented methodology; Or a minimum of 1 year of developing and implementing Robotic Process Automation 

Good understanding of any RPA Technology (Automation Anywhere is a plus) / Advanced Excell skills 

Ability to programmatically manipulate worksheet and cell properties using VBA 

Ability to do front-end application design and to define application flow and usability 

Strong understanding in Web, Desktop or Mobile application development and deployment with the latest .NET framework 

Able to do data management through SQL commands with ability to create complex querysuch as Stored Procedure, Triggers and Server-side coding (either with Microsoft SQL or Oracleserver) 

Knowledge in Webservices implementation to support data exchange between application and database servers 

Understanding of workflow based logic and the ability to both understand a business process from a workflow diagram and to conceptualize it as an automated solution  

Must process problem solving skills and be proactive in researching solutions  

4 months ago

Related Skills

#business-analyst#excel#process-analyst#rpa#vba

Contact

CIMB THAI Bank
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About CIMB THAI Bank

โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

CIMB THAI BankFinancial

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีรากฐานอยู่ในอาเซียน

กรุงเทพมหานคร