โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

Android Developer

CIMB THAI Bank - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿80,000

 What you will be doing

  •  Develop and apply innovation to the business area for the newsales and service channel expansion. 
  • Research and Develop the new innovation for business productivity improvement. 
  • Follow up and control existing innovation method reach to the company’s annual plan.  
  • To be the business units coordination as well as external for the most efficiencyinnovation usage. 
  • Make the documents and training of the innovation for usage efficiently. 
  • Able to work in area of IT risk management and IT governance role. 

What you need to have

 · Have fundamental understanding in mobile programming languages such as Kotlin for Android. 

· Understand Restful concept. 

· Understand MVC design pattern. 

· Understand Android XML layout (Android). 

· Have fundamental knowledge in relational database. 

· Open to learn new technology. 

All Level Senior and Lead

For the further discussion please contact: bantita.n@cimbthai.com 

13 days ago

Related Skills

#kotlin

Contact

CIMB THAI Bank
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About CIMB THAI Bank

โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

CIMB THAI BankFinancial

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีรากฐานอยู่ในอาเซียน

กรุงเทพมหานคร