โลโก้บริษัท CIMB THAI Bank

CIMB THAI Bank

Financial

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารสากลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีรากฐานอยู่ในอาเซียนและมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายจากทั่วทั้งภูมิภาค พร้อมมุ่งมันที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของทุก ๆ คนในภูมิภาคนี้อย่างสูงสุด

เราเชื่อว่า อาเซียนจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเปิดรับความหลากหลายจากทั่วทั้งภูมิภาค และด้วยกรอบแนวคิดแบบ ASEAN กลุ่มซีไอเอ็มบีพร้อมที่จะเปิดรับความแตกต่างด้านความคิด ความเห็น วัฒนธรรม และภาษาเสมอมา และเชื่อมโยงทุกมิติแห่งองค์ความรู้ บุคลากร และความเข้าใจอันลึกซึ้งเข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่ายของเราทั่วทั้งภูมิภาคนี้ 

Contact

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Hear from Our Team

กัญญณัช บุญสิทธิผล

Quality Assurance

ทำงานที่นี่มาได้ราว 1 ปี แต่รู้สึกว่าได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ เติบโตมากกว่าที่เก่าที่อยู่มา 3 ปี

อธิบญาณ ภาคย์สุภาพ

UX Designer

แม้ภาพลักษณ์องค์กรจะดู conservative แต่ทีมนี้มีแต่คนรุ่นใหม่ วิธีการทำงาน กระบวนการต่าง ๆ ใหม่หมด รวมถึงไม่ปิดกั้นวิธีการทำงาน แต่ละทีมย่อยสามารถหาวิธีทำงานที่ช่วยให้งานออกมาประสบผลสำเร็จ ข้อดีกว่าหลาย ๆ ที่ คือมั่นคงมากกว่า ทรัพยากรครบกว่า อิมแพคเยอะกว่า ทำออกไปแล้วเห็นผลหรือพิสูจน์ได้ทันที

เจษฎากร ทองแสวง

Desktop & Mobile Management

"การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้เกิดการปรับรูปแบบการทำงานด้วยการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (work from home) หรือ จำกัดพื้นที่เพื่อความปลอดภัย (split site) การนำระบบ VPN ที่ปลอดภัยเข้ามาใช้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพราะหากเกิดความผิดพล

พิชญ์นรี ตั้งวิมลตระกูล (นิว)

Team Lead, Development

"ผู้หญิงก็ก้าวเข้ามาเป็นนักพัฒนาได้" และ ทีมงานต้องมีความยืดหยุ่น ขณะเดียวกันก็ต้องสนองความต้องการทางธุรกิจ และความต้องการของลูกค้าให้ทัน หัวใจสำคัญของทีมงานตอนนี้คือความกล้า เราต้องมีความกล้าที่จะถกเถียงกัน เสนอไอเดียกัน

CIMB THAI Bank jobs

0 results