โลโก้บริษัท Chomchobgroup Co., Ltd.

Senior Frontend Developer

Chomchobgroup Co., Ltd. - Senior-Level, Full time - สาทร กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿50,000

Responsibilities

 • พัฒนาระบบ Frontend ของ ChomCHOB ที่ได้รับมอบหมายไว้ให้ใช้งานได้ดี, ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, การดูแลรักษาและตรงตาม Requirement 
 • ทำงานร่วมกับทีมแผนก business เพื่อหา solution ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ และ deliver software ที่มีคุณภาพสูง 
 • ทำงานร่วมกับทีมฝ่าย Backend, QA, Frontend และ UX/UI Design เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจและมีประสิทธิภาพ 
 • ดูแลและพัฒนาความสามารถของเพื่อนร่วมทีม 
 • ดูแลและพัฒนาโครงสร้างของระบบ Frontend ให้มีประสิทธิดียิ่งขึ้น 
 • ทำงานร่วมกับ Outsorce เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม Requirement 

Qualifications

Basic Skills

 • ประสบการณ์การทำงาน4 ปีขึ้นไป 
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Data Structure, Algorithm, Functional Programming 
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานกับ Web Technology, Responsive Design, SEO 
 • มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์โดยภาษาและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ReactJS, NextJS, JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3 (หรือ SCSS), Version Controls (Git) 
 • มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Client-side และ Server-side Rendering (SSR) 
 • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ตรงตาม UX/UI Design ได้ 
 • สามารถใช้ command line, git, SSH 
 • มี Growth mindset ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น 
 • มีความชอบและสนใจในการคิดและออกแบบระบบที่ maintainable, reliable และง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง 
 • มีทักษะในการสื่อสารกับคนในทีมเพื่อให้คนในทีมเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานหรือ task นั้นๆ และ delivery งานให้ออกมาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 • สามารถดูและพัฒนาเพื่อนร่วมทีมได้ 

Bonus Skills

 • มีความรู้เรื่อง UX/UI Design 
 • มีความรู้ในการทำ Redux, Progressive Web Apps (PWA), Webpack 
 • สามารถทำงานร่วมกับ outsorce จากบริษัทอื่นได้  
4 days ago

Related Skills

#css3#git#html5#javascript#react-js

Contact

Chomchobgroup Co., Ltd.
สาทรสแคว์ ชั้น18 98 ถนนสาทรเหนือ ยูนิต 1807-1810 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

About Chomchobgroup Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Chomchobgroup Co., Ltd.

Chomchobgroup Co., Ltd.Financial

ChomCHOB (ชมชอบ) เป็นบริษัท startup ที่ก่อตั้งมาจากแนวคิดที่ต้องการข้ามผ่านข้อจำกัดในระบบ Privilege โดยเฉพาะเรื่อง” แต้ม “ ในประเทศไทย เพื่อทำให้เรื่องการใช้แต้มสะสมที่กระจัดกระจายสามารถรวมกันได้ ทำให

กรุงเทพมหานคร

More at Chomchobgroup Co., Ltd.

1 other opening

6 days ago

Graphic Designer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿40,000 Chomchobgroup Co., Ltd. - สาทร กรุงเทพมหานคร
#indesign#photoshop