โลโก้บริษัท Chan Wanich Group

System Analyst ประจำพระประแดง

Chan Wanich Group - Middle-Level, Full time - พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
฿50,000-฿65,000

Highlight : ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ และวันเสาร์เดือนละ 1 เสาร์, ลานจอดรถ(ไม่เสียค่าใช้จ่าย), วันลาพักร้อนและวันหยุดประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ 

Work location: Phrapradaeng Factory 

Workday: Monday- Friday and Saturday once a month 

Job Responsibilities 

 • รวบรวมความต้องการ (Requirements) ในการพัฒนาและออกแบบระบบจากลูกค้าภายในและภายนอก
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นไปตามความต้องการ 
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาระบบ 
 • ให้คำแนะนำทางด้านการเขียนโปรแกรมแก่ทีมเพื่อให้ระบบดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย
 • มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของงานจากโปรแกรมเมอร์ 
 • วางแผน กำหนด Timeline ในการพัฒนาและออกแบบระบบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

Qualifications 

 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 27 - 35 ปี 
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ และบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา 
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C# .Net 
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความน่าเชื่อถือมีทักษะในการให้คำปรึกษาการนำเสนองาน 
 • ภาษาอังกฤษระดับดี (เน้นทักษะการอ่าน เขียน) 
 • สามารถทำงานได้ในวันเสาร์ (เดือนละ 1 เสาร์) 
a month ago

Related Skills

#c-sharp#design-process#system-analyst

Contact

Chan Wanich Group
Silom (Head office): Kongboonma Building, 699 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Phrapradaeng: Suksawad Rd., Pakklong Bang pla kot, Phrasamutchedi, Samutprakarn Sinsakhon: Sinsakhon Printing City & Industrial Estate, Samutsakhon Tel : 02-635-3333 ext 2402-2403 Find us on Line application: “@chanwanich”

About Chan Wanich Group

โลโก้บริษัท Chan Wanich Group

Chan Wanich GroupManufacturing

Chan Wanich Co., Ltd. (CSP) Chanwanich Security Printing Co., Ltd., the Leader and digital printing service provider, has implemented the standardized e-Document certified by ISO 27001. With team of e

สมุทรปราการ