โลโก้บริษัท Cathcart Associates

Midlevel - Senior QA Engineer

Cathcart Associates - Senior-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿55,000-฿100,000

The company:

My client is looking for a QA engineer to join their talented technology team. They are building exciting apps for both customers and employees. You will have an opportunity to build and own important features while working in a fun fast-paced environment.

Responsibilities:

You will be ensuring the software product deployed to production is of high quality with minimal defects, developing and executing test coverage for multiple platforms. You will diagnose issues, report defects, and propose regression tests to discover reoccurrences. 

  • At least 3 years’ experience in testing area
  • Strong in Manual testing
  • Experience using at least one Automate testing tools such as Selenium, Robot Framework, Appium etc.
  • Experience in web or mobile testing platform
  • Knowledge of QA methodology and tools
  • Good command in English 
a year ago

Related Skills

#appium#automatedtest#manualtest#robotframework#selenium

Contact

Cathcart Associates
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

About Cathcart Associates

โลโก้บริษัท Cathcart Associates

Cathcart AssociatesHuman Resources

Cathcart Associates is an International Technology Recruitment Company. As one of the top Independent IT Recruitment Companies in the UK, we have chosen Thailand as our base in South East Asia, and ou

กรุงเทพมหานคร