โลโก้บริษัท Casper Stack Technology Co., Ltd.

DevOps

Casper Stack Technology Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿25,000-฿150,000

Job Description

 • Responsible for Infrastructure both Local server and Cloud including Database
 • Designand prepare Infrastructure for various projects
 • BuildTools for Deployment and Automation
 • Work With developers to test, debug, and deploy new products.
 • At least 3 years of DevOps work experience
 • Experience in using CI/CD
 • Experience with Docker and Kubernetes/Container Orchestra
 • Experience with AWS, Azure, or GCS
 • Experience in using UNIX Command-line
 • Knowledge and understanding of network systems such as DNS, firewall
 • Knowledge and understanding of MongoDB working
 • Other Assigned.

Job Specification

 • Can Run on Unix or Linux
 • Experience database such as MySQL, SQL Server, MongoDB, PostgresQL,Firebase, Firestore, BigchainDB
 • Can Use Cloud Platform such as Google Cloud
 • Experience Docker, Kubernetes
 • Ableto write Code and Script using Python, JavaScript, PHP, Go, Shell script
 • Automation Management tool
 • Encryption Technology such as OpenSSL
 • Knowledge Network architecture such as DNS, TCP/IP, SNMP, QoS and NTP
 • Knowledge scalability technology such as load balancing, CDN and message queue
 • Good Understanding of the fundamentals of Software Engineering and Software ReleaseManagement.
 • Can use Version control such as Git
 • Experience With Agile development would be an advantage 
a month ago

Contact

Casper Stack Technology Co., Ltd.
115 ซอย 2 หมู่บ้านเพชรมณี ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

About Casper Stack Technology Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Casper Stack Technology Co., Ltd.

Casper Stack Technology Co., Ltd.Other

Casperstack เราเป็นนักพัฒนายุคใหม่ที่เลือกใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก การทำงานเป็นแบบ Hybrid มี Office Base ที่เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ก็ Remoteเกือบ 90% เราใช้ Slack เป็นส่วนใหญ่ เรามี Management Tools & Metric ท

เชียงใหม่