โลโก้บริษัท can innovation co.,ltd.

can innovation co.,ltd.

Information Technology

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำระบบที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และเป็นผู้จำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ SALESTOOLS ซึ่งใช้สำหรับงานขายอย่างครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

    Contact

    88, 62-63 Ramkhamhaeng 53, Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310

    can innovation co.,ltd. jobs

    0 results