โลโก้บริษัท Gentlewoman Co., Ltd.

Front-End Developer

Gentlewoman Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับเรา และมีคุณสมบัติดังนี้

* มีความรู้และทักษะด้าน Front-End Developer (ถ้าเขียน Vue.js ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ก็ยินดีเปิดรับ framework อื่นๆนะ)

* มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

* มีประสบการณ์ในการทำงานด้วย Agile Method

* หากมีประสบการณ์ในงานด้าน e-Commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* มีพื้นฐานในการใช้งานภาษาอังกฤษ

.

สำหรับหน้าที่และความรับผิดชอบ เมื่อมาร่วมงานกับเรา...

* พัฒนา Front-end web application

* เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน RESTful APIs

* ทำงานร่วมกับทีมงาน ในรูปแบบของ Scrum Methodologies

* ทำงานร่วมกับทีม UI Designer และ Project manager/ Product Owner ในการพัฒนา Software

* สามารถประเมินความเสี่ยงของการพัฒนา Software ได้

a year ago

Related Skills

#html-css-js#mongodb#nodejs#vue

Contact

Gentlewoman Co., Ltd.
บริษัท เจนเทิลวูแมน จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 999/9 ห้องเลขที่ โอเอฟเอชเอช 4505 ชั้นที่ 45 อาคารดิออฟฟิศ เศสแอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About Gentlewoman Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Gentlewoman Co., Ltd.

Gentlewoman Co., Ltd.Retail

เราคือ Gentlewoman เป็นแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านๆ จากถุงผ้าของเรา ตอนนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการขยายการเติบโต เราเป็นทีมเล็กๆ ที่อยากเล่นใหญ่ แต่การเล่นใหญ่จะต้องมีบุคลากรที่พร้อมจะโตแบบก้าวกระโ

กรุงเทพมหานคร