โลโก้บริษัท CalTech AI Technologies Co., Ltd.

Sales and Marketing Executive

CalTech AI Technologies Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿110,000

Sales and Marketing Executive

Responsibilities

 • Research and recommend prospects for new business opportunities
 • Research and analyze sales options
 • Build and maintain relationships with clients and prospects [Government/Corporate]
 • Prepare document for e-bidding with government and state enterprises
 • Stay current with trends and competitors to identify improvements or recommend new products
 • Collect and analyze information and prepare data and sales reports
 • Build and maintain professional networks
 • Meet with potential clients to determine their needs
 • Attend workshops to learn more technical and professional skills for the job

Qualifications

 • A minimum of 1 to 5 years of working experience in relevant areas
 • Knowledge of MS Office software and CRM software
 • Ability to negotiate and understanding of marketing skills
 • Self-motivated and goal-oriented, desire to deliver results
 • Ability to create and deliver presentations
 • Fast learner and quick thinker
 • Passionate about sales
 • Ability to adapt and grow in a competitive environment

Benefits

 • Social security, Group health insurance
 • Flexible working hours  
 • Free snacks and drinks
 • Annual leave 16 days

Salary: ฿20,000 - ฿110,000

Apply

Please send your resume, portfolio, current salary and expected salary to

hr@caltech.xyz OR Apply now

11 days ago

Related Skills

#marketing#planning#sale

Contact

CalTech AI Technologies Co., Ltd.
อาคารไคตัค นาริตะ (Kaitak Narita Tower) ชั้น 5 ห้อง 5052 เลขที่ 47/341 หมู่3 ถนนป็อปปูล่า ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

About CalTech AI Technologies Co., Ltd.

โลโก้บริษัท CalTech AI Technologies Co., Ltd.

CalTech AI Technologies Co., Ltd.Information Technology

บริการออกแบบ และจัดทำ Web & Mobile Application ทุกแพลตฟอร์ม ด้วยระบบการตัดสินจาก AI & Machine Learning Algorithm

นนทบุรี